Institut Persona i Democràcia

L’Institut Persona i Democràcia vol esdevenir un espai al servei de persones, entitats i institucions i oferir a les mateixes un espai de diàleg, anàlisi i reflexió, així com propostes que millorin la qualitat del sistema democràtic.

Aquesta vocació es duu a terme des d’una posició independent de governs, organitzacions polítiques i econòmiques i es concreta en el foment de la transversalitat i el respecte a l’autonomia i legitimitat de les parts.

Persona i Democràcia neix a partir d’uns principis filosòfics i polítics orientadors basats en l’humanisme cristià i el personalisme, una profunda convicció democràtica, la justícia social i les arrels culturals i nacionals de Catalunya.

 

Àrees d’actuació

Persona i Democràcia situa com a eixos de la seva actuació:

1. La contribució al prestigi i credibilitat de la política i dels polítics basada en valors, actituds i compromís ètic. Situar la preocupació per la política i els afers públics des d’una perspectiva atractiva, interessant i necessària.

2. L’estímul de la participació de les persones en un nou marc d’activitat política i institucional i de la modernització de les estructures i els mecanismes de participació. Aquest eix es proposa atraure aquestes persones cap a tres graus d’aproximació: l’aportació, la participació i el compromís amb la resolució de les qüestions que afecten la vida col·lectiva.

3. La formació de líders socials i polítics.

4. La dinamització i revitalització de la participació del teixit social en els afers comunitaris i en la validació i perfeccionament del model social.

5. La reflexió i el debat al voltant dels valors i els objectius que informen i regeixen l’agenda social, cultural i política i que conformen el model social. Aquesta actuació esdevé crucial en un món afectat per profunds canvis socials i un complex procés cultural que marca la fi d’una època i la incertesa per la nova que emergeix.