Benvinguts a la web de l'Associació Barcelona 2020

 

 L’Associació Ciudadana Barcelona 2020 neix l’any 1990 de la mà d’un grup d’una trentena de joves nacionalistes, que al marge de la seva adscripció a partits polítics, entitats juvenils i sindicats d’estudiants, volen comprometre’s amb el futur de Catalunya a través de la seva participació en una entitat cultural i d’acció política que té per objectiu la plena sobirania nacional i la defensa i la promoció del català.

 

Els  seus  objectius  són,  a  partir  d’uns  principis  basats  en  el personalisme,  l’humanisme  cristià,  la  convicció  democràtica  i  les  arrels  nacionals de  Catalunya:

1.-  Promoure  i  divulgar  la  cultura  catalana.

2.-  Definir,  fomentar  i  difondre,  des  del  diàleg  lleial  i  constant,  mitjançant  l’anàlisi rigorós  de  la  realitat  social  de  i  la  implicació  de  les  persones  i  les  entitats,  millores en  els  mecanismes  de  participació  en  la  resolució  dels  reptes  comunitaris.

3.-  Conscienciar  els  agents  i  líders  socials,  polítics,  econòmics  i  culturals  de  la conveniència  d’enfortir  un  marc  de  referència,  pel  que  fa  al  model  social, connectat  amb  els  valors  humanistes  propis  de  les  nostres  arrels  culturals  i nacionals  i  de  la  millor  tradició  europea,  com  a  garantia  de  progrés  en  tots  els àmbits.

4.-  L’impuls  del  debat  ideològic,  així  com  l’elaboració  de  propostes  concretes  en l’àmbit  dels  continguts  ideològics  i  de  l’acció  política,  sempre  des  la  perspectiva conjunta  de  la  defensa  dels  drets  nacionals  de  Catalunya  i  dels  drets  individuals de  les  catalanes  i  dels  catalans  i  dels  valors  humanistes  d’arrel  cristiana. 

Formen part de l'Associació Barcelona 2020 els Instituts Persona i Democràcia i Juliana Morell, que des de l'any 2021es fusionen amb aquesta entitat per tal de consolidar-la com a laboratori d'idees al servei de la ciutadania de Catalunya. 

 

Manifest amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya

Manifest amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya - Barcelona 2020

L’associació Barcelona 2020, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya de 2023

Manifesta

 

  • L’actual conjuntura política de l’estat espanyol brinda una oportunitat única als partits catalans per tal de blindar competencialment elements com la cultura i la llengua catalana, un pacte fiscal com el basc i l’execució d’infraestructures llargament esperades, reivindicades i algunes aprovades i no executades.

 

  • També és una bona ocasió per reformular l’encaix de Catalunya amb l’estat espanyol a nivell polític sense renunciar al dret a l’autodeterminació.

 

És per aquest motiu que des de l’Associació Barcelona 2020 demanem als partits catalans que tenen la clau de la governabilitat de l’estat que negociïn pensant en el benestar dels catalans i de la estabilitat institucional de Catalunya.